Art.spożywcze


Zaspokojenie ludności w żywność i inne artykuły (mało żywności i wieczne kolejki z kartkami,bonami w ręku)

e..tam..

Art.spożywcze:

DOSTAWCA ŻYWNOŚCI-KOLEJKI..... i puste półki
olaboga..

Kartki na żywność i inne art. pierwszej potrzeby:
Reglamentacja towarów w PRL


W PRL kartkowy system racjonowania żywności funkcjonował dwukrotnie. Za każdym razem był to system, w którym kartki uprawniały do nabycia wybranych towarów po urzędowych cenach i obejmował całą ludność kraju.

Po raz pierwszy zastosowano go 1 kwietnia 1952, wprowadzając racjonowanie dań mięsnych w barach i restauracjach. 24 kwietnia wprowadzono kartki na cukier, a 2 maja na mydło i proszek do prania. System ten został zniesiony 3 stycznia 1953 przy jednoczesnym, drastycznym podniesieniu cen urzędowych na te towary.

Drugi okres systemu kartkowego rozpoczęło wprowadzenie kartek na cukier 13 sierpnia 1976 przez rząd Piotra Jaroszewicza, najpierw drukowanych z licznymi zabezpieczeniami, niemal jak banknoty, później coraz bardziej uproszczonych. Na skutek stale narastających trudności gospodarczych system kartkowy rozszerzono 30 kwietnia 1981, obejmując nim oprócz mięsa także wszelkie przetwory mięsne, masło, olej, mąkę, ryż i kaszę. Natomiast 1 września 1981 system kartowy objął też olej, mydło, proszek do prania i inne artykuły. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 system kartkowy był stopniowo rozszerzany na kolejne grupy towarów, m.in. czekoladę,słodycze,papierosy, alkohol, benzynę i wiele innych, osiągając zakres znacznie szerszy niż w czasie okupacji podczas II wojny światowej. Reglamentację artykułów codziennego użytku ostatecznie wycofał rząd Mieczysława Rakowskiego. Ostatnim towarem reglamentowanym było mięso – kartki obowiązywały do końca lipca 1989 r.
1 piwo i 10dkg kiełbachy..

LECZNICTWO:


i tak daliśmy sobie radę...

REKLAMA

Kreator stron internetowych - strona bez programowania