Mieszkanie i wyposażenie

Na mieszkanie czekało się kilkanaście lat. Sprzęt wyposażenia i drobny też trudny do zdobycia.
ee..tam..


MIESZKANIA:
Gospodarka mieszkaniowa w PRL – mieszkania były w całym okresie PRL dobrem deficytowym.Powodów takiej sytuacji było kilka. Przede wszystkim była to niewydolność gospodarki komunistycznej, która nie była w stanie wybudować takiej ilości mieszkań. Przestarzałe technologie powodowały wysoki koszt wznoszonych budynków, co przekładało się na ich niewielką liczbę. Budownictwo było też ofiarą priorytetów partii komunistycznej – nacisku na rozbudowę przemysłu ciężkiego kosztem zaspokojenia potrzeb ludności. 

Kuchnie

Łazienki:

Ogrzewanie:

Oświetlenie:


MEBLE, ZASŁONY:

Zegary:

Telefony:

Do sprzątania:

Elektronarzędzia:


ale tak było..

REKLAMA

Kreator stron internetowych - strona bez programowania